Váš košík je prázdný
777 146 598
Všechny nejdůležitější reklamní kanály pod jednou střechou, to jsou iReklamy.cz.

Časté otázky

Internetové reklamy

Jak dlouho trvá, než se má kampaň spustí?

Zřízení kampaně standardně trvá 5 pracovních dní nebo při objednání express služeb 3 pracovní i nepracovní dny. Tato doba se může úměrně zkrátit nebo prodloužit v závislosti na datu kdy obdržíme na náš účet Vaši platbu.

Jaký rozpočet mám zvolit pro svoji kampaň?

V první řadě je důležité vědět, čeho chcete svojí kampaní dosáhnout. Pokud budete chtít zvolit typ informační kampaně tzv. brand building, což znamená, že budete chtít potenciální zákazníky informovat o nějakém Vašem produktu, službě či samotné firmě, je čistě na Vás jak široký či úzký okruh lidí budete chtít oslovit. Pokud se Vám ovšem jedná o prodej konkrétního produktu či služby je třeba počítat s tím že zpravidla 0,5-1% prokliků proměníte v úspěšný prodej tedy v tak zvanou konverzi. V tomto případě je tedy třeba si potenciální náklady a zisky pečlivě propočítat. Nemusíte se ale obávat toho, že tuto problematiku budete muset řešit sami. Není nic jednoduššího, než se na nás obrátit s konkrétními požadavky a společně určitě nalezneme odpovídající řešení. V samotných formulářích pro spuštění kampaně navíc vyplňujete i její účel, což je informace, která nám pomáhá nastavit a vést Vaši PPC kampaň odpovídajícím způsobem.

Proč jsou rozdíly v jednotlivých cenách za proklik?

Každá PPC kampaň má svá specifika, která přímo ovlivňují vývoj ceny prokliku. Například pokud chcete svoji kampaň zacílit na malé město nebo v případě facebooku na určitou sociální skupinu, která má třeba několik stovek nebo několik málo tisíc členů, mohou být jednotlivé prokliky mnohem dražší, než kdyby jste svou kampaň zaměřili například na celou Českou republiku nebo třeba na Prahu. Děje se tak nejen proto, že Vašich cílových uživatelů je mnohokrát méně, ale i z mnohých dalších důvodů, jakými může být například velká poptávka dalších inzerentů právě po Vaší cílové skupině apod.

Který poskytovatel je vhodný pro mou reklamu?

Všechny formy zde nabízené reklamy jsou vhodné pro téměř veškeré druhy propagace produktů a služeb. Dále díky lokální možnosti zaměření například na jedno město či oblast nebo sociální skupinu je možné velice dobře propagovat nejen zaběhlé prosperující společnosti, ale i menší nebo začínající podniky a firmy či samostatné živnostníky. Internetová reklama tak může výrazně pomoci zvýšit povědomí o Vašem působení v dané lokalitě a zároveň s tím i zvýšit všeobecný zájem o Vaše produkty a služby. Dále se tyto reklamy hodí i pro jednorázové akce jakými jsou slevy, akční nabídky, soutěže, kulturní akce, výstavy a další nepřeberné oblasti jednotlivých sfér zájmu.

1) Google adwords – Největší z poskytovatelů PPC a CPM reklamy na světě, s nejširšími možnostmi jak domácího tak mezinárodního uplatnění Vašich služeb a výrobků. Je vhodný především pro produktovou reklamu nebo nabídku libovolných služeb (právní, finanční, poradenské, stavební a mnohé další) či slevových akcí apod. Celý systém funguje na principu klíčových slov tak, že lidé, kteří vyhledávají na googlu nějaké služby nebo produkty například světla, jsou okamžitě konfrontováni s Vaší kampaní. Vaše kampaň je uvozena například větou „Světla do Vaší domácnosti“, která potenciální zákazníky odkáže po zadání slova světla do vyhledávače na Vaše stránky světladovasidomacnosti.cz. Tím získají lidé možnost koupit si poptávané zboží nebo služby právě u Vás, místo toho, aby si vybrali mezi množstvím dalších poskytovatelů obdobných služeb někoho jiného.

2) Facebook ads – Opět zde hraje důležitou roli celosvětová působnost ale také možnost přesného zacílení na cílovou skupinu obyvatel, kde kromě věkových parametrů nebo cílení pouze na muže či ženy, můžeme využít i dalších možností, jakými jsou například vztahy uživatelů k určitým produktům, službám, kulturním obsahům, osobnostem a dalším specifickým skupinám na sociální síti. Tato reklama je tedy vhodná jak pro prodej jednotlivých produktů a služeb tak hlavně pro posilování povědomí o značce, pro reklamu na pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, pro získávání fanoušků pro Vaši společnost nebo produkt, a v neposlední řadě i pro prodej v rámci akčních nabídek, soutěží, slev, výprodejů a dalších oblastí. Nedílnou součástí této strategie je pak i přidání fotografie k jednotlivým reklamám. Takže se v tomto případě plně soustředíme i na vizuální pojetí samotné reklamy, která má mnoho výhod stran upoutání pozornosti klíčového uživatele. Na druhé straně je třeba říci že u Facebook ads není možné využívat k inzerci klíčová slova, což může v některých případech omezit možnosti přesného zacílení.

3) Sklik.cz – Na rozdíl od google adwords a Facebook ads, nemá sklik své pole působnosti celosvětově neomezené a soustředí se tak především na Českou republiku. Další odlišnosti lze z hlediska českého nebo slovenského inzerenta spatřovat i v tom, že sklik jako takový patří pod seznam.cz, který disponuje celou škálou vedlejších projektů (firrmy.cz, zboží.cz a další), se kterými je možné Vaši potenciální reklamu buď přímo spojit, nebo na ni plynule navázat inzerováním vlastních produktů na těchto poskytovatelích. Samotný Sklik.cz stejně jako Google adwords funguje na principu klíčových slov viz zde.

4) You tube advertising – Tento portál se soustředí především na videoreklamu a další přidružené oblasti s audiovizuálním kontextem. Výhodou tohoto systému je opět možnost zasáhnout jak domácí tak celosvětovou poptávku po Vašich produktech a službách s možností přímé vizualizace, která upoutá více, než textové reklamy nebo textové reklamy s obrázkem. Nevýhodou této možnosti propagace je nutnost zhotovení vlastního videa, které má být následně propagováno. V této souvislosti však pro Vás máme možnost objednání si takového propagačního materiálu přímo u nás, takže by tato problematika neměla hrát při rozhodování o využití této služby zásadní roli.

Jaký časový úsek mám zvolit pro svou reklamu?

Minimální možný průběh kampaně u nás je 15 dní a nejdelší doba průběhu kampaně je pak omezená 6ti měsíci. Po této lhůtě je však možné reklamní kampaň znovu obnovit, případně prodloužit nebo obměnit. I zde však samozřejmě vždy velmi záleží na individuálních potřebách zákazníka. Pokud se ale nejedná o pozvánku na nějakou kulturní událost či akci apod., příliš nedoporučujeme využívat 15ti denní reklamní kampaně, protože potenciální zákazník se za takový krátký časový úsek nestihne s Vaší kampaní příliš obeznámit a samotná kampaň se díky nutnosti počátečních úprav nemusí vždy plně ustálit mezi dalšími podobnými nabídkami. Tato možnost je tedy opravdu určena spíše pro ty, kteří potřebují rychlá a krátkodobá marketingová řešení, případně pro ty kdo si chtějí otestovat kvality našich služeb, nebo získat vlastní základní zkušenosti s internetovou reklamou. Z našeho pohledu je pro Vás podstatně přínosnější zvolení časového průběhu kampaně v měsíčních nebo delších intervalech, protože potenciální zákazník má možnost lépe se seznámit s Vašimi produkty či službami a získat tak o nich hlubší povědomí i do budoucna, pokud by v daném okamžiku o koupi Vašich produktů neměl zájem.

Jaká je cena za jednotlivé časové úseky?

Více viz služby a ceny. Obecně platí, že čím vyšší rozpočet kampaně nastavíte, tím nižší bude její celková cena vzhledem k jednotlivému rozpočtu.

Podrobně:

 

1) Kampaň s denním rozpočtem do 599Kč bez dph

 

a) Nejmenší možný časový úsek pro průběh kampaně je 15 dní při ceně buď 199 Kč bez dph (zkušební kampaň s omezenými možnostmi inzerce) nebo standardních 740 kč bez dph za návrh, vedení a správu kampaně.

b) Návrh, správa a vedení měsíční kampaně (30 dní) stojí 1450 Kč bez dph.Vždy když překročíte 15ti denní úsek automaticky se Vám započítá stejná částka jako při vedení měsíční kampaně, takže pokud nastavíte kampaň na 16-30 dní stále bude cena 1450 Kč za kampaň. Když pak budete chtít kampaň delší než měsíční postupuje se dle stejného klíče. Pokud si zřídíte reklamu v délce trvání od 30ti do 45ti dnů zaplatíte za vedení kampaně 1450 Kč + 740 bez dph, Pokud bude její délka 46-60 dnů zaplatíte 2900 Kč bez dph.

 

2) Kampaň s denním rozpočtem nad 600Kč bez dph

5% z celkové částky použité na reklamní kampaň
Příklad: rozpočet kampaně: 30x600 Kč bez dph (18 000Kč bez dph)
5% z 18 000 = 900Kč = 18900 Kč bez dph

Cena za návrh vedení a správu kampaně je tedy v tomto případě 1089 Kč s dph

3) Kampaň s denním rozpočtem nad 1500Kč bez dph

4% z celkové částky použité na reklamní kampaň
Příklad: rozpočet kampaně:30dní x 1500 = 45000 bez dph + 1800 Kč bez dph = 46800 Kč bez dph

4) Kampaň s denním rozpočtem nad 3000Kč bez dph

3% z celkové částky použité na reklamní kampaň
Příklad: rozpočet kampaně: 30 dní x 3000 Kč = 90000 Kč bez dph + 2700 Kč bez dph = 92700 Kč bez dph

Zkušební kampaň - 199 Kč bez dph - obdržíte jen jeden zaslaný návrh ke schválení, není možné využívat rozšířených možností ve formulářích ani nastavovat délku ani začátek a konec kampaně.


Express služby
Spuštění kampaně u jednoho poskytovatele (google adwords, Facebook ads, Sklik.cz nebo You tube) do 3 dnů – 950 Kč bez dph

Co když fakturu za kampaň neuhradím včas?

Pokud kampaň neuhradíte včas a nebude možné docílit jejího spuštění v požadovaném termínu nic se neděje. Pokud peníze dojdou na náš účet do 7mi dní po termínu, kampaň se spustí maximálně den po došlé platbě a od tohoto data se pak bude počítat období, jež jste zvolili v našem formuláři. To znamená, že datum zastavení průběhu kampaně se posune maximálně o 7 dní. Pokud požadovaná částka nedojde na náš účet do 7mi dní od splatnosti a navíc nebudeme z Vaší strany nijak informováni, budeme Vaši objednávku považovat za zrušenou a jako taková bude automaticky smazána. Vy tak budete muset, pokud budete chtít kampaň spustit znovu, projít všechny kroky v rámci vyplňování formulářů od začátku.

S jakým předstihem u Vás mohu kampaň objednat?

Kampaně se u nás dají pomocí formuláře objednat maximálně 2 měsíce dopředu. Pokud byste chtěli zvolit ještě pozdější časový úsek je nutné nás kontaktovat.

Jak zjistím, že kampaň byla skutečně provedena?

Kromě toho, že Vám na konci každé kampaně pošleme vyhodnocení a samotné náhledy průběhu přímo od konkrétního poskytovatele služby, můžete prokliky svých reklamních kampaní sledovat i pomocí nezávislých analytických nástrojů jakými jsou Google analytics ale i mnohé další. Je však třeba mít na paměti, že tyto nástroje zpravidla nebývají zcela přesné, a je vhodné poradit se o případných variantách komplexní analytické strategie se svým it specialistou nebo s našimi odborníky přes tuto problematiku.

Mohu kontrolovat a měnit průběh svých reklamních kampaní?

Ano. Ale je třeba zvolit jednu z následujících variant postupu:

1) První možností je, že si u nás objednáte zřízení profilu pro správu reklam na jednotlivých poskytovatelích po kliknutí na Služby na míru (zde).

2) Pokud již profil pro správu reklam vlastníte, je nutné, abyste nás o tom informovali v poznámce při vyplňování jednotlivých reklamních formulářů (zde). Výhodou této varianty správy kampaní může být Vaše možnost volby, platit si výdaje za samotný průběh kampaně vlastními prostředky a nám pouze zaplatit za odvedenou práci. Mějte však na paměti, že při této variantě bývá kromě kampaní přes sklik.cz nutností v dané době být nebo se stát plátcem DPH, protože zahraniční poskytovatelé jako Google nebo Facebook dph v ČR neodvádí a tato povinnost tak zůstává na Vás.

V obou výše zmíněných případech cena služby činí 690 Kč bez dph. 

Mohu měnit průběh svých reklamních kampaní?

Co se týká měnění reklamních kampaní v jejich průběhu, není doporučeno takto jednat bez předchozí konzultace s námi, protože za Vaše neuvážené změny v kampaních, které povedou k narušení jejich průběhu pak nemůžeme nést žádnou odpovědnost.

Jak probíhá zřizování vlastních profilů pro PPC kampaně?

Vyplníte krátký dotazník zde, odešlete ho k nám my Vám vytvoříme profil a připravíme ke spuštění. Následně Vám odešleme náhledy Vašich profilů a fakturu se zvolenou platební metodou. Jakmile obdržíme Vaši platbu, pošleme Vám přihlašovací údaje k PPC profilu a další podrobnosti, které se budou lišit v závislosti na tom, jestli jste si u nás objednali pouze zřízení profilu facebookové stránky nebo i samotnou PPC internetovou reklamní kampaň.

Je možné propagovat naše produkty a služby i v zahraničí?

Ano. Je to možné prostřednictvím Google adwords nebo Facebook ads i videí pomocí služby You tube advertising. Je však třeba počítat s tím, že Vaši reklamu vytvoříme v rámci standartní ceny pouze v angličtině a slovenštině. Případné další překlady do jiných jazyků je nutné řešit individuálně přes naši zákaznickou linku.

Jak probíhají platby za Vaše služby?

Naše služby je možné uhradit buď přímo převodem z účtu na účet nebo prostřednictvím platebního portálu GoPay, kde jsou přednastaveny mnohé platební metody jako platby kreditními kartami apod. (úplný výpis zde). Pokud však budete chtít platit přes platební portál Gopay, budeme Vám muset k Vaší celkové platbě připočítat 3% sazbu, jako poplatek tomuto portálu za finanční transakci. Proto spíše doporučujeme, abyste nám Vaše platby hradili převodem z účtu na účet, ale je to samozřejmě na Vás. 

Jak je to s platbami v cizí měně?

 Platit v základních cizích měnách (eura, dolary, libry) je možné ale pouze po předchozí konzultaci s námi.

Mohu své reklamy duplikovat?

Všichni poskytovatelé reklamních služeb dbají na to, aby se reklama neduplikovala. Pokud dojde k duplikování dvou a více reklam v rámci jednoho poskytovatele, dochází k problémům se zobrazováním reklamy a k dalším komplikacím s tím spojených. Z těchto a dalších důvodů tedy duplikování reklam silně nedoporučujeme a takovým pokusům z řad našich zákazníků se vždy budeme snažit vyvarovat. To ovšem neznamená, že není možné mít stejnou reklamu u jednotlivých poskytovatelů např.: u Google adwords a na Sklik.cz nebo na facebook ads a You Tube zvlášť.

Mohu pro různá období kampaně určovat různé rozpočty?

Ne, není to možné. Vždy je třeba kampaň předem propočítat a určit rozpočet kampaně na den. Pokud byste ale přece jen chtěli každý měsíc určovat jiný rozpočet, můžete tak učinit opakovaným zadáním kampaně. My Vám pak buď můžeme navrhnout nový vzhled kampaně nebo prodloužit ten původní. V tom druhém případě nám však do poznámky musíte uvést referenční číslo dané kampaně (číslo faktury) a připsat že si ji přejete prodloužit, případně nás kontaktujte přímo. Dále je také možné jednotlivé poskytovatele reklamy obměňovat tzn., že například na září si zadáte reklamu u google adwords s rozpočtem 100 kč bez dph na den, na říjen pak u facebook ads s rozpočtem 200 Kč/den a nakonec na listopad třeba na skliku.cz s rozpočtem 300 Kč/den apod.

Jak je to se střetem zájmů, pokud budete dělat například ve stejné době podobnou reklamu podobným E-shopům?

Naše firma neuzavírá žádné formy exkluzivních nebo protektivních smluv a ke každé zakázce přistupuje se stejnou pečlivostí a odpovědností. Potenciálního střetu zájmů se tedy z naší strany není nutné obávat.

Poskytujete kromě reklamních kampaní i další služby z oblasti internetového marketingu?

Ano, jejich úplný výpis je možné nalézt zde.